Tuyển dụng lập trình viên PHP

Tuyển PHP

Tuyển Dụng   Các vị trí GO CRM đang tuyển dụng: Lập trình viên PHP THPT trở lên CÔNG TY TNHH GO CRM  BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phòng ban Kỹ thuật Chức danh Lập trình viên PHP Chế độ làm việc Toàn thời gian Quản lý trực tiếp Leader 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc Phân tích và thiết kế…

Tuyển Dụng BA

Tuyển Dụng Các vị trí GO CRM đang tuyển dụng: BA (business-analyst) Cao đẳng trở lên CÔNG TY TNHH GO CRM  BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh BA (business-analyst) Chế độ làm việc Toàn thời gian Quản lý trực tiếp giám đốc 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mục đích của công việc Truyền tải công việc từ giám đốc đến đội kỹ thuật Nhiệm…