Có hàng trăm phần mềm CRM trên thị trường hiện nay. Mặc dù một số phần mềm  CRM được thiết kế để hoạt động trong bất kỳ ngành nào, những cái khác được thiết kế cho một ngành cụ thể. Phần mềm CRM tốt nhất cho bạn là một đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của tổ chức của bạn.

Với giải pháp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM trên nền tảng vTiger, các vấn đề trên sẽ được giải quyết một cách triệt để. Giải pháp được tích hợp”TÙY CHỈNH” nhiều tính năng để phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp, dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ nên việc tra cứu thông tin có thể diễn ra ở bất cứ đâu có kết nối internet, người sử dụng sẽ không còn phải phụ thuộc vào thời gian và khoảng cách địa lý.

Với các ưu điểm vượt trội:


+ Tính năng quản lý khách hàng theo hệ thống
+ Tính năng quản lý các công việc liên quan đến khách hàng
+ Tính năng tự động hóa bán hàng
+ Tính năng hỗ trợ & chăm sóc khách hàng
+ Quản lý kho
+ Chức năng hệ thống báo cáo

Giải pháp phần mềm CRM trên nền tảng vTiger sẽ góp phần giúp giảm đáng kể áp lực trong kinh doanh, đồng thời giảm thiểu thời gian và chi phí cho các khâu hoạt động của doanh nghiệp.