Thông thường, ứng dụng phần mềm CRM trên nền tảng vTiger sẽ được sử dụng bởi các đối tượng sau trong doanh nghiệp, tương ứng với từng mục đích sử dụng khác nhau.

1. Đội ngũ bán hàng
Nhân viên bán hàng sử dụng phần mềm vTiger CRM để ghi nhận các cơ hội, các cuộc gọi cũng như thông tin liên hệ, lên lịch liên hệ, theo dõi trạng thái khách hàng tiềm năng để thực hiện nỗ lực bán hàng. Cấp quản lý bán hàng sẽ sử dụng phần mềm vTiger CRM để biết một khách hàng tiềm năng đang ở giai đoạn nào và theo dõi tiến độ chốt sales. Quá trình này giúp nhận ra những nhân viên sales nào cần được đào tạo thêm.

2. Chuyên gia marketing
Chuyên gia marketing sẽ sử dụng các thông tin lấy được từ CRM để giới thiệu tốt hơn các sản phẩm doanh nghiệp. Thông tin trong CRM cung cấp hiểu biết về thị trường và phân khúc. Marketing sẽ có nhiều thời gian tập trung vào các ý tưởng sáng tạo giúp tìm được nhiều đầu mối hơn.

 3.Chăm sóc khách hàng
Mục tiêu của CRM giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn, và một trong số các hoạt động giúp đạt mục tiêu này chính là công tác chăm sóc. Các nhân viên chăm sóc sẽ dựa trên các tương tác đã được ghi lại trên hệ thống CRM để thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, ghi nhận khiếu nại, giải quyết sự cố v.v…

4.IT
Thường liên quan đến việc triển khai CRM, thực hiện cập nhật hoặc tích hợp CRM với các hệ thống khác.

5.Tài chính
Đối tượng này cần truy cập các thông tin thanh toán hoặc hợp đồng khách hàng (nếu có lưu trên CRM), cũng như dữ liệu dự báo tăng trưởng bán hàng được cung cấp trên CRM.

6.. Nhân sự
Ghi chú và thu thập dữ liệu theo dõi kết quả làm việc và năng suất của nhân viên các bộ phận sales, marketing, hoặc sử dụng CRM để theo dõi các ứng viên ứng tuyển cho công việc thay vì sử dụng phần mềm khác cho mỗi việc tuyển dụng.